อัพเดทผลงาน – งานป้ายไฟ สุขุมวิท 36 Oakwood Studio

อัพเดทผลงานผลิตและติดตั้งป้ายไฟในอาคาร

โดย บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด

สถานที่งาน สุขุมวิท 36 Oakwood Stodio