Solar Cell

Solar Cell

Solar Cell คือ พลังงานทดแทนอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดจึงไม่ทำให้เกิดมลพิษ หรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างมาก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าเขตอื่นๆ

Solar Rooftop

การติดตั้ง Solar Rooftop เป็นการลงทุนระยะยาว ที่มีความเสี่ยงต่ำ แผงโซล่าเซลล์ สามารถใช้งานได้นานถึง 25 ปี เป็นการเหมาซื้อพลังงานในอนาคตที่มีต้นทุนต่ำ

Solar Rooftop จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าจรดเย็น แต่กำลังการผลิต จะไม่เท่ากันทั้่งวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ มีเมฆมาก หรือมีฝนตก ล้วนแล้วแต่ส่งผลโดยตรงต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จะสามารถลดพลังงานที่ซื้อจากการไฟฟ้าได้ “คุ้มค่าที่สุด” เหมาะสำหรับโรงงาน สำนักงาน โรงเรียน หรืออาคารที่มีการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน อย่างสม่ำเสมอ

กรณีที่ Solar Cell ยังไม่ทำงาน

กรณีที่ Solar Cell ทำงาน

ผลงาน Solar Rooftop

Solar Rooftop

Project Reference

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

System Capacity 20 KW

Solar Rooftop

Project Reference

บริษัท ศรีกิจพานิช จำกัด

System Capacity 90 KW

Solar Rooftop

Project Reference

โรงเรียนดอนบอสโก อุดรธานี

DONBOSCO SCHOOL

System Capacity 150 KW

Solar Rooftop

Project Reference

โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี

NAREE VITTHAYA SCHOOL

System Capacity 60 KW

Solar Rooftop

Project Reference

โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

MARIE VITTHAYA SCHOOL

System Capacity 120 KW

Solar Rooftop

Project Reference

วิทยาลัยอาชีพ วังไกลกังวล หัวหิน

KAIKANGWON INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

System Capacity 3 KW

Solar Rooftop

Project Reference

โรงเรียนหทัยนิรมล (กรุงเทพกรีฑา)

HATHAINIRAMON SCHOOL

System Capacity 25 KW

Solar Rooftop

Project Reference

โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฏร์ธานี

THIDAMAEPRA SCHOOL

System Capacity 80 KW

Solar Rooftop

Project Reference

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด

St. JOSEPH SCHOOL

System Capacity 9 KW

Solar Rooftop

Project Reference

คามิเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

CAMILLION SOCIAL CENTER RAYONG

System Capacity 25 KW

Solar Rooftop

Project Reference

โรงเรียนมารีย์วิทย์ พัทยา

MARYVIT SCHOOL

System Capacity 150 KW