เกี่ยวกับเรา

บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วยพนักงานทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคนิคที่พรั่งพร้อมด้วยศักยภาพ ดำเนินการออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการและโครงการเอกชนทั่วไปโดยเฉพาะโครงการเอกชนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาหลายโครงการ

ในระยะเวลากว่า 30 ปีที่ บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด ได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อการบริการ และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด มีความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและเชื่อมั่นว่าสามารถจัดเตรียมพร้อมเลือกสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการบริการและความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี

บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด

ได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมทั้งพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อการบริการ และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด

มีความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและเชื่อมั่นว่าสามารถจัดเตรียมพร้อมเลือกสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการบริการและความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

บริการของเรา

Design

งานออกแบบที่อิงตามมาตรฐาน แต่แตกต่างและโดดเด่นในแบบฉบับของ บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด

Electrical Engineering งานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้าโดยวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน งานระบบไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคารและงานระบบควบคุม

Lighting งานออกแบบแสงสว่าง ไฟประดับตกแต่งอาคารสูงและไฟประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ เราออกแบบให้โดดเด่นและแตกต่าง

Product งานออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานไฟแสงสว่าง และงานไฟLED โดยมีเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะตัวตามที่ลูกค้าต้องการ

Production

เราให้ความสำคัญในการผลิตชิ้นงานทุกชิ้น พร้อมทั้งใส่ใจในรายละเอียด โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน ของ บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด

Installation

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก-ภายในอาคารและไฟประดับ รวมถึงระบบควบคุมแสงสว่างและงานวิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆ

Abseiling งานโรยตัวติดตั้งโคมไฟ ไฟประดับและป้ายไฟLEDภายนอกอาคารสูง ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและชำนาญอย่างยิ่ง เราคือเบอร์หนึ่งของงานโรยตัวติดตั้งงานระบบไฟLED

Lighting & Electrical System งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและงานระบบไฟฟ้าต่างๆ

Maintenance

ด้วยคุณของการให้บริการของ บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัดในงานซ่อมบำรุงไฟประดับอาคาร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทำให้คุณสามารถไว้วางใจ ทีมงานคุณภาพเราได้อย่างเต็มที่