Solar Rooftop กับข้อดีและข้อเสีย ที่คุณต้องรู้

หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำว่าโซล่าเซลล์มาก่อนและอาจจะพอเข้าใจคร่าวๆ ว่ามันทำงานอย่างไร แต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่า SOLAR ROOFTOP คืออะไร และใช้งานอย่างไร

SOLAR ROOFTOP คือ การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านหรืออาจจะเป็นบนอาคารต่างๆ เพื่อรับแสงอาทิตย์จากด้านบน และเมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงอาทิตย์แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเอง

หลักการทำงานของ Solar Rooftop

เมื่อเราติดแผงโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์จากนั้นจึงส่งต่อไปยังอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้า จะส่งผ่านกระแสไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

บ้านหรืออาคารที่เหมาะกับการติด Solar Rooftop มากกว่ากัน

ถ้าพูดถึงบ้านหรืออาคาร ลักษณะการใช้ไฟฟ้าก็ต้องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะบ้านเป็นลักษณะเล็ก ไม่กว้างมาก แต่ถ้าพูดถึงอาคารคือจะเป็นลักษณะกว้างและใหญ่ และลักษณะการใช้งานก็จะแตกต่างกัน ซึ่งบ้านส่วนใหญ่จะใช้พลังงานมากในช่วงเย็นและช่วงกลางคืน เนื่องจากช่วงเวลาตอนกลางวันผู้คนจะออกไปทำงาน ส่วนอาคาร สำนักงาน หรือห้างสรรพสินค้า จะใช้พลังงานเยอะมากในตอนกลางวัน หรือบางที่เช่นโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีการใช้พลังงานสูงตลอดทั้งวัน ซึ่งการติดแผงโซล่าเซลล์ก็จะทำให้เราประหยัดพลังงานมากขึ้น

Solar Rooftop ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากเท่าไหร่

แผงขนาด 3 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 4,380 หน่วย/ปี สามารถใช้ได้กับ หลอดไฟ 14 วัตต์ 10 ดวง , โทรทัศน์ LED 3 เครื่อง , ตู้เย็น 2 เครื่อง , แอร์ 2 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟถึง 945,295 บาท ใน 25 ปี

แผงขนาด 5 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 7,300 หน่วย/ปี ใช้กับหลอดไฟ 20 ดวง , โทรทัศน์ LED 5 เครื่อง ,แอร์ 4 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟถึง 1,575,491 บาท ใน 25 ปี

แผงขนาด 10 กิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 7,300 หน่วย/ปี สามารถใช้ได้กับ หลอดไฟ 14 วัตต์ 40 ดวง, โทรทัศน์ LED 6 เครื่อง, ตู้เย็น 3 เครื่อง, แอร์ 6 เครื่อง ช่วยประหยัดไฟถึง 3,150,982 บาท ใน 25 ปี

ข้อดีของการติด Solar Rooftop

ซึ่งแน่นอนว่าการติดโซล่าเซลล์ก็จะมีทั้งข้อดูข้อเสีย ซึ่งข้อดีของการติดโซล่าเซลล์คือ ช่วยประหยัดค่าไฟได้เยอะมาก เพราะว่าสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ , ช่วยลดความร้อนของหลังคาบ้าน , ติด 1 ครั้งใช้ได้นานถึง 10 ปี และเป็นพลังงานสะอาดไม่มีการปล่อยมลพิษใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อเสียของการติด Solar Rooftop

หากบ้านเราใช้ไฟฟ้ามาก เราจะต้องติดตั้งแผงเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต , หากวันนั้นมีเมฆมาก หรือฝนตก อาจจะทำให้การผลิตไฟฟ้าลดน้อยลง และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ค่อนข้างสูง