ดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ด้วย Solar Cell

โซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเราสามารถนำไฟฟ้านั้นไปใช้ได้เลยหรือจะเก็บไว้ใช้ภายหลังก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน 

โซล่าเซลล์ ทำมาจากอะไร ?

โซล่าเซลล์ ทำมาจากหิน ดิน ทราย โดยการนำไปสกัดและคัดแยกเอาธาตุซิลิกอนบริสุทธิ์ออกมา หลังจากนั้นก็นำเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เกิดเป็นแผ่น โซล่าเซลล์ ขึ้นมา

ประเภทของ โซล่าเซลล์ 

แผง โซล่าเซลล์ จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

แผง โซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ 

เป็นแผง โซล่าเซลล์ ชนิดแรกที่ทำจากซิลิคอน ซึ่งจะนำเอาซิลิคอนมาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีของ โซล่าเซลล์ จะเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะนิยมใช้เซลล์แสงอาทิตย์ประเภทนี้

แผง โซล่าเซลล์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ 

เป็นแผงที่ทำมาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว ลักษณะจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมโดยตัดมุมทั้งสี่มุมเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีสีที่เข้ม  

แผง โซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง 

เป็นแผงที่ทำมาจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า มาฉาบเป็นชั้นบางๆ ซ้อนกันหลายๆ ชั้น แต่แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะมีปะสิทธิภาพอยู่ที่ 7-13% โดยประมาณ เหมาะกับการใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ข้อดีของการติดแผง โซล่าเซลล์ 

ใช้พลังงานธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

สามารถใช้ได้ทุกที่บนโลก เพราะทุกที่สามารถมีแสงอาทิตย์เข้าถึง

การติดแผง โซล่าเซลล์ จะไม่ทำให้รบกวนเรื่องเสียง เพราะไม่มีการเคลื่อนไหวขณะใช้งาน

อายุเกิดใช้งานยืนยาว ไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง

แผง โซล่าเซลล์ มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย 

การประยุกต์ใช้แผง โซล่าเซลล์ กับสถานที่ต่างๆ

บ้านพักอาศัย

ระบบแสงทั้งในและนอกบ้าน, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ, ระบบรักษาความปลอดภัย, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องกรองน้ำและไฟสำรอง

สถานที่ทำการเกษตร

ระบบสูบน้ำ, พัดลมอบผลผลิตทางการเกษตรและเครื่องนวดข้าว

โรงพยาบาล

กล่องทำความเย็นเพื่อเก็บยาและวัคซีน, อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

การคมนาคม

สัญญาณเตือนทางอากาศ, ไฟสัญญาณข้ามถนน, สัญญาณจราจรและโคมไฟถนน

พื้นที่ห่างไกล

ภูเขา, เกาะ,และป่าลึก แม้แต่พื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าฟ้ายังเข้าไม่ถึง ก็สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไว้ใช้งานเองได้

ในปัจจุบันมีแผง โซล่าเซลล์ ให้เลือกมากมายและราคาไม่สูง เหมาะสำหรับการใช้ในอาคารหรือบ้านเรือนที่ต้องการจะประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนและแผง โซล่าเซลล์ สามารถใช้งานได้ในระยะยาว ไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆ และที่สำคัญคือไม่ก่อมลพิษ หรือมลภาวะให้แก่โลกใบนี้

การติดตั้งโซล่าเซลล์ คือการลงทุนในการใช้พลังงานจากอนาคต ที่ “คุ้มค่า” ที่สุดในขณะนี้